Filters
Go back
VIDEO SOURCE: COBOD. In YouTube [online]. Available at: http://www.youtube.com/watch?v=pxrVEfxrwUw.
Channel name: Kamp C

Eerste geprint huis in Europa op Kamp C - First printed house in Europe at Kamp C

Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, printte het eerste huis in Europa. De woning is negentig vierkante meter groot en werd geprint met de grootste 3D-betonprinter van Europa. Deze krachttoer is een realisatie van acht organisaties uit de wetenschaps- en de bedrijfswereld: Beneens, ETIB/CONCRETE HOUSE, Groep Van Roey, Thomas More, Trias architecten, Ugent en Vicré. Ook Saint-Gobain Weber neemt deel aan het C3PO-project. Vanuit het EFRO-project C3PO (‘Co-creatie: 3D-Printen met Ondernemingen’) kunnen de partners rekenen op 668.320 euro steun van Europa. Het project past in de GTI Kempen (GTI staat voor Gerichte Territoriale Investering, een geïntegreerde strategie voor een bepaald gebied, waarbij verschillende Europese fondsen en programma’s worden gebundeld). Kamp C, the provincial Center for Sustainability and Innovation in Construction, printed the first house in Europe. This is the first printed two story building worldwide. The house has a floor surface of ninety square meters and was printed with the largest 3D concrete printer in Europe. This tour de force is a realization of eight organizations from the academic and business world: Beneens, ETIB / CONCRETE HOUSE, Van Roey Group, Thomas More, Trias architects, Ugent and Vicré. Saint-Gobain Weber also participates in the C3PO project. From the EFRO project C3PO (‘Co-Creation: 3D-printing with enterprises), the partners can count on a support from Europe for an amount of 668.320 euros. The project fits in the GTI Kempen (GTI means targeted territorial investment, an integrated strategy for a specific area, at which different European funds and programmes are merged). Read full article