Filters
Go back
VIDEO SOURCE: KH-KIPPER. In YouTube [online]. Available at: http://www.youtube.com/watch?v=Aj0zoNpu_7c.
Channel name: KHKIPPER1

KH-KIPPER│Scania 8x4 W1MV mining tipping body

[EN] One-way W1MV tipper is a vehicle designed for operation in mines in the extremely difficult conditions. During high-fraction material transport it is exposed to constant wear. They are succesfully used to transport load from the place of extraction to the first destination, in most cases, the crusher. With the proper preparation of the terrain they can replace dump trucks. The movie was made in Nordkalk limestone mine in Miedzianka. [PL] Zabudowę W1MV zaprojektowano do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych w kopalniach. W czasie transportu materiału o dużej frakcji jest narażona na nieustanne zużycie. Wykorzystywana do transportu urobku z miejsca wydobycia do kruszarki, po odpowiednim przygotowaniu drogi transportowej może z powodzeniem zastąpić wozidło. Film zrealizowany został w należącej do Nordkalk kopalni kamienia wapiennego Miedzianka. Read full article